HRADY A ZÁMKY HISTORICKÁ MISTA CÍRKEVNÍ PAMÁTKY PAMÁTKY UNESCO HOME PAGE HOME PAGE 15 KRKONOŠE 14 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO 13 STŘEDNÍ MORAVA 12 JIŽNÍ MORAVA 11 VYSOČINA 10 VÝCHODNÍ ČECHY 09 ČESKÝ RÁJ 08 ČESKÝ SEVER 07 SEVEROZÁPADNÍ ČECHY 06 ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ 05 PLZEŇSKO 04 ŠUMAVA 03 JIŽNÍ ČECHY 01 PRAHA 02 OKOLÍ PRAHY PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY KONGRESOVÁ TURISTIKA AKTIVNÍ DOVOLENÁ PŘÍRODA LÁZNĚ 14 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO 13 STŘEDNÍ MORAVA 12 JIŽNÍ MORAVA 11 VYSOČINA 04 ŠUMAVA 03 JIŽNÍ ČECHY
Pátek 14.12.2018
 

REGION JIŽNÍ MORAVA
Vyhledávací centrum
Rejstřík regionu
Katalog KUDY Z NUDY
Databanka akcí
Dopravní přístupnost
Destinační management
Příroda a její ochrana
Biosférická rezervace UNESCO
Chráněná krajinná území
Přírodní zajímavosti
Jeskyně a propasti
Vrcholy, hřebeny, sedla
Fauna a flora
Naučné stezky
Památky a zajímavosti
Památky UNESCO
Katalog KUDY Z NUDY
Památky a architektura
Církevní památky
Hrady a zámky
Kultura, zábava, sport
Kultura a zábava
Sport a relaxace
Zimní sporty
Aktivní dovolená
Folklor a tradice
Etnografický region
Etnografický subregion
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Turistika a volný čas
Agroturistika
Pěší turistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Vinařská turistika
Pohádkové regiony
Lázeňství
Lázeňská zařízení
Lázeňské domy a sanatoria
Kongresová turistika
Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Ubytování a stravování
Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality

Národní přírodní památka Búrová

Búrová (národní přírodní památka, 19 ha) - květnatá louka se solitérními duby na severovýchodním svahu kopce Háj (573 m), asi 1 km západně od Suchova. Hlavním důvodem ochrany je výskyt kýchavice černé na jediném místě v Bílých Karpatech.

Geologie - Území budují horniny svodnického souvrství bělokarpatské jednotky magurského flyše. Zvrásněné flyšové vrstvy obsahují vápnité jílovce, slínovce a vápnité pískovce (paleocén-maastricht), nacházíme zde rovněž eluvia a svahové sedimenty (kvartér). Vrcholová část svahového hřbetu má generální směr sever-jih a je severním pokračování hřbetu Háje (573,0 m n.m.). Půdním typem jsou zde kambizemě typické doprovázené kambizeměmi pseudoglejovými, těžší střední zrnitosti.

Květena - Území je tvořeno loukou s teplomilnou vegetací a soliterními duby. Kýchavice černá (Veratrum nigrum) roste roztroušeně na ploše asi 2 ha. Z dalších druhů se vyskytují čestec (rozrazil) dlouholistý (Pseudolysimachion longifolium), kozinec dánský (Astragalus danicus), lilie zlatohlávek (Lilium martagon), plamének přímý (Clematis recta), zvonek hadincovitý (Campanula cervicaria) a pryšec kosmatý (Tithymalus villosus). K vzácným druhům patří vstavačovité rostliny - jen na okrajích byl zjištěn vstavač mužský (Orchis mascula) a pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea). V roce 1994 zde byl objeven koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis).

Zvířena - Podrobný průzkum nebyl dosud proveden. Byly zde dosud zaznamenány význačnější druhy motýlů, např. píďalka bahenní (Epirrhoe pupillata) a drsnokřídlec bělopásný (Lycia zonaria), můry dřevobarvec ptačincový (Aporophyla lutulenta), kovolesklec plicníkový (Euchalcia modesta) a také pabourovec pampeliškový (Lemonia taraxaci). Ostatní hmyz reprezentuje např. kudlanka nábožná (Mantis religiosa), roháč obecný (Lucanus cervus), mravenec travní (Formica pratensis), mravenec čtyřskvrnný (Dolichoderus quadripunctatus) a pestrá fauna střevlíkovitých brouků včetně význačných stepních druhů, např. Ophonus sabulicola, Amara tricuspidata a Lebia cruxminor. Z obratlovců lze jmenovat ještěrku obecnou (Lacerta agilis), užovku hladkou (Coronella austriaca), ze sousedního lesa sem proniká skokan štíhlý (Rana dalmatina) a slepýš křehký (Anguis fragilis). Ptačí fauna je zastoupena např. bramborníčkem hnědým (Saxicola ruberta) a strnadem lučním (Miliaria calandra).

Využití - Plocha rezervace byla v 80. letech intenzivně obhospodařována. Druhová diverzita je proto částečně ochuzena vlivem minerálního hnojení a dosevem kulturních trav. V současnosti jsou podobné aktivity vyloučeny, lokalita je pravidelně kosena a její stav se zlepšuje.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.bilekarpaty.cz

AKTUALIZACE: 56, 09.08.2003 v 11:00 hodin
Copyright 1998-2018 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
ATUR ČR
Podmínky členství ATUR ČR
Aktuality
Turistické regiony ČR
Turistické oblasti ČR