HRADY A ZÁMKY HISTORICKÁ MISTA CÍRKEVNÍ PAMÁTKY PAMÁTKY UNESCO HOME PAGE HOME PAGE 15 KRKONOŠE 14 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO 13 STŘEDNÍ MORAVA 12 JIŽNÍ MORAVA 11 VYSOČINA 10 VÝCHODNÍ ČECHY 09 ČESKÝ RÁJ 08 ČESKÝ SEVER 07 SEVEROZÁPADNÍ ČECHY 06 ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ 05 PLZEŇSKO 04 ŠUMAVA 03 JIŽNÍ ČECHY 01 PRAHA 02 OKOLÍ PRAHY PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY KONGRESOVÁ TURISTIKA AKTIVNÍ DOVOLENÁ PŘÍRODA LÁZNĚ 14 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO 13 STŘEDNÍ MORAVA 12 JIŽNÍ MORAVA 11 VYSOČINA 04 ŠUMAVA 03 JIŽNÍ ČECHY
Čtvrtek 25.04.2019
 

REGION JIŽNÍ MORAVA
Vyhledávací centrum
Rejstřík regionu
Katalog KUDY Z NUDY
Databanka akcí
Dopravní přístupnost
Destinační management
Příroda a její ochrana
Biosférická rezervace UNESCO
Chráněná krajinná území
Přírodní zajímavosti
Jeskyně a propasti
Vrcholy, hřebeny, sedla
Fauna a flora
Naučné stezky
Památky a zajímavosti
Památky UNESCO
Katalog KUDY Z NUDY
Památky a architektura
Církevní památky
Hrady a zámky
Kultura, zábava, sport
Kultura a zábava
Sport a relaxace
Zimní sporty
Aktivní dovolená
Folklor a tradice
Etnografický region
Etnografický subregion
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Turistika a volný čas
Agroturistika
Pěší turistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Vinařská turistika
Pohádkové regiony
Lázeňství
Lázeňská zařízení
Lázeňské domy a sanatoria
Kongresová turistika
Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Ubytování a stravování
Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality

Přírodní památka Kalábová

PP Kalábová - ohrazení nejcennější části lokality (5. 7. 2002)
PP Kalábová - ohrazení nejcennější části lokality (5. 7. 2002)
Základní údaje: Zbytek slatinného mokřadu na travertinové kupě 1 km východně od kóty Studený vrch, k. ú. Březová, V: 0,5824 ha, n.v.: 520 m.n.m., Z: Vyhláška Správy CHKO Bílé Karpaty č. 1/1999 ze dne 1.8.1999.

Motiv ochrany: Výskyt kriticky ohrožených druhů mokřadních rostlin, zejména hlízovce Loeselova, ochrana dříve rozsáhlých slatinných pramenišť a mokřadů pod Studeným vrchem s pěnovcovými inkrustacemi.

Geologie, půdní poměry: Geologickým podkladem je karpatský flyš s půdou jílovitohlinitou až hlinitou. Lokalita je pak tvořena mohutnou travertinovou kupou (lučním pěnovcovým prameništěm) i s vrcholovým jezírkem.

Botanika: Na území se vyskytují mokřadní druhy svazů Caricion davallianae a Lycopodo-Cratoneurion commutati. Jde o jedinou lokalitu hlízovce Loeselova v Bílých Karpatech. Dále se zde vyskytují vzácné mokřadní druhy jako např. pětiprstka žežulník hustokvětá, ostřice Davallova, prstnatec pleťový, prstnatec májový, kruštík bahenní, bařička bahenní, mech Drepanocladus revolvens, na vyschlých tufech i ostřice bílá.

Zoologie: Podrobný zoologický průzkum dosud nebyl prováděn. Území hostí neobvykle bohatou faunu měkýšů (46 druhů), mimo jiné zde byl objeven nový druh slimáka pro Českou republiku, podkornatka Lehmannia nyctelia.

Lesnictví: Bezlesí.

Management, ohrožení, návrhy opatření: Nejcennější mokřad je ponechán bez zásahu jen s občasnou redukcí náletu dřevin, zbytek území je 2x ročně kosený. Travertinové jezírko v horní části by bylo vhodné prosvětlit pro obojživelníky likvidací náletových dřevin.

Historie: Území bylo původně součástí rozsáhlých pastvin, které byly postupně zalesněny. V roce 1996 provedla ZO ČSOP Scilla Vlčnov rekonstrukci lokality likvidací náletových dřevin a odstraněním stařiny. Nejcennější část byla téhož roku oplocena k ochraně před černou zvěří.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Markéta Mácová org. 56, 07.02.2003 v 09:53 hodin
Copyright 1998-2019 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
ATUR ČR
Podmínky členství ATUR ČR
Aktuality
Turistické regiony ČR
Turistické oblasti ČR