HRADY A ZÁMKY HISTORICKÁ MISTA CÍRKEVNÍ PAMÁTKY PAMÁTKY UNESCO HOME PAGE HOME PAGE 15 KRKONOŠE 14 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO 13 STŘEDNÍ MORAVA 12 JIŽNÍ MORAVA 11 VYSOČINA 10 VÝCHODNÍ ČECHY 09 ČESKÝ RÁJ 08 ČESKÝ SEVER 07 SEVEROZÁPADNÍ ČECHY 06 ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ 05 PLZEŇSKO 04 ŠUMAVA 03 JIŽNÍ ČECHY 01 PRAHA 02 OKOLÍ PRAHY PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY KONGRESOVÁ TURISTIKA AKTIVNÍ DOVOLENÁ PŘÍRODA LÁZNĚ 14 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO 13 STŘEDNÍ MORAVA 12 JIŽNÍ MORAVA 11 VYSOČINA 04 ŠUMAVA 03 JIŽNÍ ČECHY
Pátek 14.12.2018
 

REGION JIŽNÍ MORAVA
Vyhledávací centrum
Rejstřík regionu
Katalog KUDY Z NUDY
Databanka akcí
Dopravní přístupnost
Destinační management
Příroda a její ochrana
Biosférická rezervace UNESCO
Chráněná krajinná území
Přírodní zajímavosti
Jeskyně a propasti
Vrcholy, hřebeny, sedla
Fauna a flora
Naučné stezky
Památky a zajímavosti
Památky UNESCO
Katalog KUDY Z NUDY
Památky a architektura
Církevní památky
Hrady a zámky
Kultura, zábava, sport
Kultura a zábava
Sport a relaxace
Zimní sporty
Aktivní dovolená
Folklor a tradice
Etnografický region
Etnografický subregion
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Turistika a volný čas
Agroturistika
Pěší turistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Vinařská turistika
Pohádkové regiony
Lázeňství
Lázeňská zařízení
Lázeňské domy a sanatoria
Kongresová turistika
Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Ubytování a stravování
Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality

Přírodní památka Kolébky

Tůň v PP Kolébky (3. 9. 2002)
Tůň v PP Kolébky (3. 9. 2002)
Základní údaje: Lužní les s přechodovými společenstvy mezi měkkým a tvrdým luhem, 1 km J od obce Nedakonice, k. ú. Nedakonice, k. ú. Polešovice, k. ú. Uherský Ostroh, V: 95,86 ha, n. v.: 170 m.n.m., Z: Nařízení Okresního úřadu v Uherském Hradišti č. 5/1998 ze dne 22. 4. 1998.

Motiv ochrany: Zachování lesního typu jilmového luhu s typickou flórou a faunou.

Geologie, půdní poměry: V podloží leží terciérní usazeniny Vídeňské pánve. Na nich se usazovaly kvartérní sedimenty - fluviální štěrkopísky, výše holocénní písčité povodňové hlíny. Půdy tvoří fluvizemně glejové.

Botanika: Bylinné patro luhu je charaketrizováno kopřivou dvoudomou (Urtica dioica), netýkavkou nedůtklivou (Impatiens noli-tangere), česnekem medvědím (Allium ursinum), plicníkem , česnáčkem lékařským (Alliaria petiolata), zběhovcem plazivým, lékařským a dymnivkou dutou.

Zoologie: Prováděný zoologický průzkum byl zaměřen na vážky, obojživelníky a ptáky. V periodických tůních byla zjištěna žábronožka sněžní (Siphonophanes grubii) a listonoh jarní (Lepidurus apus), obojživelníci jsou zastoupeni skokanem štíhlým (Rana dalmatina) a skokanem hnědým (Rana temporaria). Z ptáků zde byli pozorováni např. silně ohrožený druh včelojed lesní a holub doupňák (Columba oenas), dále datel černý (Dryocopus martius), žluna šedá (Picus canus) a káně lesní (Buteo buteo). Z motýlů je pozoruhodností výskyt velmi lokální a vzácné píďalky Scopula nemoraria.

Lesnictví: Typ jilmový luh s převahou jasanu ztepilého, olše, topolu černého a bílého.

Management, ohrožení, návrhy opatření: Cílené hospodaření bude směřovat k porostu s převahou jasanu a dubu s příměsí olše, topolu, lípy, habru a jilmu. Část stromů bude vybrána k přestárnutí. Nepůvodní druhy dřevin jako je dub červeny a ořešák černý budou odstraněny. Dále se počítá s řízeným povodňováním lesa a se zalučněním orné půdy v ochranném pásmu rezervace.

Historie: Porosty byly již v dávné minulosti intenzivně obhospodařované pařezinovým způsobem.
Lužní les s pařezinovým způsobem hospodaření v PP Kolébky (3. 9. 2002)
Lužní les s pařezinovým způsobem hospodaření v PP Kolébky (3. 9. 2002)

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Markéta Mácová 56, 07.02.2003 v 09:59 hodin
Copyright 1998-2018 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
ATUR ČR
Podmínky členství ATUR ČR
Aktuality
Turistické regiony ČR
Turistické oblasti ČR