HRADY A ZÁMKY HISTORICKÁ MISTA CÍRKEVNÍ PAMÁTKY PAMÁTKY UNESCO HOME PAGE HOME PAGE 15 KRKONOŠE 14 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO 13 STŘEDNÍ MORAVA 12 JIŽNÍ MORAVA 11 VYSOČINA 10 VÝCHODNÍ ČECHY 09 ČESKÝ RÁJ 08 ČESKÝ SEVER 07 SEVEROZÁPADNÍ ČECHY 06 ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ 05 PLZEŇSKO 04 ŠUMAVA 03 JIŽNÍ ČECHY 01 PRAHA 02 OKOLÍ PRAHY PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY KONGRESOVÁ TURISTIKA AKTIVNÍ DOVOLENÁ PŘÍRODA LÁZNĚ 14 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO 13 STŘEDNÍ MORAVA 12 JIŽNÍ MORAVA 11 VYSOČINA 04 ŠUMAVA 03 JIŽNÍ ČECHY
Neděle 18.11.2018
 

REGION JIŽNÍ MORAVA
Vyhledávací centrum
Rejstřík regionu
Katalog KUDY Z NUDY
Databanka akcí
Dopravní přístupnost
Destinační management
Příroda a její ochrana
Biosférická rezervace UNESCO
Chráněná krajinná území
Přírodní zajímavosti
Jeskyně a propasti
Vrcholy, hřebeny, sedla
Fauna a flora
Naučné stezky
Památky a zajímavosti
Památky UNESCO
Katalog KUDY Z NUDY
Památky a architektura
Církevní památky
Hrady a zámky
Kultura, zábava, sport
Kultura a zábava
Sport a relaxace
Zimní sporty
Aktivní dovolená
Folklor a tradice
Etnografický region
Etnografický subregion
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Turistika a volný čas
Agroturistika
Pěší turistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Vinařská turistika
Pohádkové regiony
Lázeňství
Lázeňská zařízení
Lázeňské domy a sanatoria
Kongresová turistika
Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Ubytování a stravování
Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality

Přírodní památka Cestiska

Modrásek hořcový
Modrásek hořcový
Přírodní památka Cestiska

Základní údaje:
Pastvina při severozápadním okraji obce Březová, k.ú. Březová, V: 2,9832 ha, n.v.: 490 - 515 m.n.m., Z: Vyhláška č. 5 Správy CHKO Bílé Karpaty ze dne 9.1.1995.

Motiv ochrany:
Bývalé pastviny na skeletovitém podkladu s rozptýleným porostem jalovce obecného a borovice lesní s výskytem ohrožených druhů rostlin a živočichů.

Geologie, půdní poměry:
Karpatský flyš s půdou jílovitohlinitou, místy erodovanou na kamenité podloží.

Botanika:
Z ohrožených druhů rostlin se zde vyskytuje kozinec dánský (Astragalus danicus), ostřice ptačí nožka (Carex ornithopoda), pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea), pětiprstka hustokvětá (Gymnadenia densiflora), vstavač kukačka (Orchis morio), vstavač vojenský (Orchis militaris), hlavinka horská (Traunsteinera globosa), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), hořec křížatý (Gentiana cruciata), bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum) aj.

Zoologie:
Lokalita je významným refugiem teplomilného hmyzu. Na porosty hořce křížatého je bionomicky vázaný kriticky ohrožený modrásek hořcový (Maculinea alcon). Zajímavý je i výskyt píďalky Trichopteryx polycommata jejíž housenky žijí na ptačím zobu. Na jalovce je vázána vzácná píďalka Thera cognata.

Lesnictví:
Bezlesí. Pastvina je porostlá borovicí lesní, břízou a topolem osikou.

Management, ohrožení, návrhy opatření:
Spodní část území je antropicky ohrožena těsně sousedící zástavbou. Územím vedou polní nezpevněné cesty. Možné ohrožení představuje zarůstání lokality náletem dřevin, skládkování odpadů, a zpevňování cest. Horní část území ponechat přirozené sukcesi přejít v les. Vytvoří se hraniční bariéra proti negativním vlivům okolí. Vzhledem k absenci původních dřevin a výsadbě borovice v minulosti, bude třeba potlačovat sukcesi nepůvodních dřevin (borovice).

Historie:
Území bylo využíváno jako pastviny a současně lokálně k nahodilé těžbě kamene. V současné době bez využití. V letech 1992-1994 byl z větší části zlikvidován nálet borovic.


Literatura:
Rezervační kniha. Dep. in ZO ČSOP "Uherskohradišťsko”, Správa CHKO Bílé Karpaty, AOPK ČR.
Kuča, P., Májsky, J., Kopeček, F. & Jongepierová, I. (1992): Monografie "Bílé Biele Karpaty". Bratislava.

Mackovčin P., Jatiová M. a kol (2002): Zlínsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek II., AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha

Šnajdara, P.: Management MZCHÚ Bílé Karpaty 1994-1996, Luhačovice.

Šnajdara P., Hrabec J. a kol. (2002): Chráněná území Uherskohradišťska a Uherskobrodska. 3. upravené a rozšířené vydání.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Renata Starobová (MÚ Bojkovice) 56, 15.03.2004 v 09:32 hodin
Copyright 1998-2018 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
ATUR ČR
Podmínky členství ATUR ČR
Aktuality
Turistické regiony ČR
Turistické oblasti ČR