HRADY A ZÁMKY HISTORICKÁ MISTA CÍRKEVNÍ PAMÁTKY PAMÁTKY UNESCO HOME PAGE HOME PAGE 15 KRKONOŠE 14 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO 13 STŘEDNÍ MORAVA 12 JIŽNÍ MORAVA 11 VYSOČINA 10 VÝCHODNÍ ČECHY 09 ČESKÝ RÁJ 08 ČESKÝ SEVER 07 SEVEROZÁPADNÍ ČECHY 06 ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ 05 PLZEŇSKO 04 ŠUMAVA 03 JIŽNÍ ČECHY 01 PRAHA 02 OKOLÍ PRAHY PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY KONGRESOVÁ TURISTIKA AKTIVNÍ DOVOLENÁ PŘÍRODA LÁZNĚ 14 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO 13 STŘEDNÍ MORAVA 12 JIŽNÍ MORAVA 11 VYSOČINA 04 ŠUMAVA 03 JIŽNÍ ČECHY
Pátek 14.12.2018
 

REGION JIŽNÍ MORAVA
Vyhledávací centrum
Rejstřík regionu
Katalog KUDY Z NUDY
Databanka akcí
Dopravní přístupnost
Destinační management
Příroda a její ochrana
Biosférická rezervace UNESCO
Chráněná krajinná území
Přírodní zajímavosti
Jeskyně a propasti
Vrcholy, hřebeny, sedla
Fauna a flora
Naučné stezky
Památky a zajímavosti
Památky UNESCO
Katalog KUDY Z NUDY
Památky a architektura
Církevní památky
Hrady a zámky
Kultura, zábava, sport
Kultura a zábava
Sport a relaxace
Zimní sporty
Aktivní dovolená
Folklor a tradice
Etnografický region
Etnografický subregion
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Turistika a volný čas
Agroturistika
Pěší turistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Vinařská turistika
Pohádkové regiony
Lázeňství
Lázeňská zařízení
Lázeňské domy a sanatoria
Kongresová turistika
Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Ubytování a stravování
Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality

Národní přírodní rezervace Tabulová - část Kočičí kámen

Základní údaje
Svahy s vystupujícími vápencovými skalkami asi 0,3 km západně silnice Mikulov-Klentnice a asi 1,5 km jižně až jihojihovýchodně Klentnice
Katastrální území: Klentnice
Rozloha: 1,23 ha
Nadmořská výška: 331-352 m
Zřízena: výnos MŠVU č. 97.095/51-IV/5 z 25. 6. 1951 a vyhláška MŽP ČR č. 395/92 Sb. z 11. 6. 1992 (příloha č. V)

Důvod vyhlášení a hlavní motiv ochrany
Enkláva křovinné vegetace na vápencovém podkladě s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin, obklopená zemědělskými pozemky.

Geologické, geomorfologické a půdní poměry
Ze sprašového překryvu vystupují na zvlněném západně orientovaném svahu skalky tvořené jurskými vápenci. V minulosti zde byly sbírány dosti bohaté zkameněliny, především ulity a otisky mořských měkkýšů, hlavonožců a otisky mořských korálů. Půdní podklad tvoří převážně rendzina.

Rostlinstvo a květena
Na vystupujícím skalním vápencovém podkladu je maloplošně vyvinuta skalní step s kostřavou sivou a lipnicí bádenskou, na hlubší vrstvě půdy při východním okraji lokality se nacházejí plošky drnové stepi s kostřavou walliskou. Větší plochy v dolní (západní) části rezervace pokrývá luční step s válečkou prapořitou. Západní a severní lem tvoří porosty teplomilných křovin.
V letech 1992-1996 zde bylo nalezeno celkem asi 210 druhů cévnatých rostlin, ze zvláště chráněných druhů (celkem 11) hlaváček jarní, hvězdnice chlumnní, koniklec velkokvětý, kozinec vičencovitý, lomikámen trojprstý, oman oko Kristovo, sasanka lesní, tařice skalní, violka obojaká, zlatovlásek obecný a zvonek sibiřský.

Hospodářské využívání, ohrožení a návrh péče o chráněné území
Lokalita není obhospodařována. Určité ohrožení představuje ruderalizace, zčásti vlivem využívání sousedních zemědělských pozemků. Ochranářské zásahy je třeba zaměřit na zadržení sukcese odstraňováním hlohů a růží, jakož i občasným posečením luční stepi. Žádoucí je zavedení řízené pastvy domácích zvířat, např. koz.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.palava.cz

AKTUALIZACE: 56, 05.08.2003 v 15:34 hodin
Copyright 1998-2018 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
ATUR ČR
Podmínky členství ATUR ČR
Aktuality
Turistické regiony ČR
Turistické oblasti ČR