HRADY A ZÁMKY HISTORICKÁ MISTA CÍRKEVNÍ PAMÁTKY PAMÁTKY UNESCO HOME PAGE HOME PAGE 15 KRKONOŠE 14 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO 13 STŘEDNÍ MORAVA 12 JIŽNÍ MORAVA 11 VYSOČINA 10 VÝCHODNÍ ČECHY 09 ČESKÝ RÁJ 08 ČESKÝ SEVER 07 SEVEROZÁPADNÍ ČECHY 06 ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ 05 PLZEŇSKO 04 ŠUMAVA 03 JIŽNÍ ČECHY 01 PRAHA 02 OKOLÍ PRAHY PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY KONGRESOVÁ TURISTIKA AKTIVNÍ DOVOLENÁ PŘÍRODA LÁZNĚ 14 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO 13 STŘEDNÍ MORAVA 12 JIŽNÍ MORAVA 11 VYSOČINA 04 ŠUMAVA 03 JIŽNÍ ČECHY
Čtvrtek 25.04.2019
 

REGION JIŽNÍ MORAVA
Vyhledávací centrum
Rejstřík regionu
Katalog KUDY Z NUDY
Databanka akcí
Dopravní přístupnost
Destinační management
Příroda a její ochrana
Biosférická rezervace UNESCO
Chráněná krajinná území
Přírodní zajímavosti
Jeskyně a propasti
Vrcholy, hřebeny, sedla
Fauna a flora
Naučné stezky
Památky a zajímavosti
Památky UNESCO
Katalog KUDY Z NUDY
Památky a architektura
Církevní památky
Hrady a zámky
Kultura, zábava, sport
Kultura a zábava
Sport a relaxace
Zimní sporty
Aktivní dovolená
Folklor a tradice
Etnografický region
Etnografický subregion
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Turistika a volný čas
Agroturistika
Pěší turistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Vinařská turistika
Pohádkové regiony
Lázeňství
Lázeňská zařízení
Lázeňské domy a sanatoria
Kongresová turistika
Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Ubytování a stravování
Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality

Přírodní památka Kienberg

Základní údaje
Jižní část protáhlého hřbetu Kienberg asi 3,6 km východně Mikulova
Katastrální území: Mikulov
Rozloha: 6,39 ha
Nadmořská výška: 210-244 m
Zřízena: vyhláška Správy CHKO Pálava o zřízení přírodní památky Kienberg a jejího ochranného pásma z 28. 11. 1995

Důvod vyhlášení a hlavní motiv ochrany
Paleontologické naleziště miocénní fauny evropského významu, temeno a svahy vrchu hostí stepní lada s roztroušenými křovinami, vyskytují se zde zvláště chráněné druhy rostlin.

Geologické, geomorfologické a půdní poměry
Temeno vrchu je překryto spraší. Ve staré pískovně na hraně západního svahu nad Mušlovským potokem jsou obnažena souvrství jemnozrných až hrubozrných písků a konkrecionálně zpevněných vápnitých pískovců, jakož i čoček řasových a biodetritických vápenců hrušeckých vrstev středního a svrchního badenu (sedimenty západního okraje vídeňské pánve). V písčitých sedimentech se nacházejí fosilie; v současné době je odsud známo asi 120 druhů mořských mlžů, 150 druhů mořských plžů, 40 druhů dírkovců, 30 druhů skořepatců (Ostracoda), 10 druhů rybích otolitů a mnoho dalších živočišných zbytků. Další naleziště fosilií leží v nejbližším okolí.

Rostlinstvo a květena
Vegetační kryt představují stepní trávníky, zřejmě bývalé pastviny, s roztroušenými křovinami, které hostí mírně ochuzenou garnituru obvyklých teplomilných druhů.
V roce 1997 zde bylo nalezeno 125 druhů cévnatých rostlin, z toho tři zvláště chráněné, a to kavyl Ivanův, kozinec vičencovitý a zlatovlásek obecný.

Zvířena
Lokalita je význačná výskytem více druhů blanokřídlého hmyzu, vázaného na hlinité svahy. Hnízdí zde bramborníček černohlavý, pěnice vlašská a ťuhýk obecný, po dlouhé době i vlha pestrá (v souvislosti s šířením na jižní Moravě).

Hospodářské využívání, ohrožení a návrh péče o chráněné území
Dříve zde byly pastviny, které nejsou již dlouhou dobu využívány. Cílem je zajistit trvalou existenci travinobylinné vegetace s roztroušenými keři, jejichž další nálet bude zřejmě nutné v několikaletých intervalech výběrově odstraňovat.

Literatura
Hörnes M. (1850): Bericht über die Bereisung mehrerer Fundorte von Tertiär Petrefacten im Wiener Becken. - Jahrbuch der Kaiserlich-königlichen geologischen Reichsanstalt, Wien, 1: 662-679.
Hörnes M. (1856): Die fossilen Mollusken des Tertiär-Beckens von Wien. I. Univalven. - Abhandlungen der k. k. Geologischen Reichsanstalt, Wien, 3: 1-736 et 52 tab.
Hörnes M. (1870): Die fossilen Mollusken des Tertiär-Beckens von Wien. II. Bivalven. - Abhandlungen der k. k. Geologischen Reichsanstalt, Wien, 4: 1-479 et 72 tab.
Tejkal J. (1956): Mlži z tortonských písků z Kinberku u Mikulova. - Sborník Ústředního ústavu geologického, odd. paleont., Praha, 22(1955): 229-231.

Poznámka
Sběr fosilních ulit a měkkýšů je možný výhradně pro vědecké účely a je povolován pouze Správou CHKO Pálava.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.palava.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Markéta Mácová org. 56, 10.03.2003 v 13:41 hodin
Copyright 1998-2019 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
ATUR ČR
Podmínky členství ATUR ČR
Aktuality
Turistické regiony ČR
Turistické oblasti ČR