HRADY A ZÁMKY HISTORICKÁ MISTA CÍRKEVNÍ PAMÁTKY PAMÁTKY UNESCO HOME PAGE HOME PAGE 15 KRKONOŠE 14 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO 13 STŘEDNÍ MORAVA 12 JIŽNÍ MORAVA 11 VYSOČINA 10 VÝCHODNÍ ČECHY 09 ČESKÝ RÁJ 08 ČESKÝ SEVER 07 SEVEROZÁPADNÍ ČECHY 06 ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ 05 PLZEŇSKO 04 ŠUMAVA 03 JIŽNÍ ČECHY 01 PRAHA 02 OKOLÍ PRAHY PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY KONGRESOVÁ TURISTIKA AKTIVNÍ DOVOLENÁ PŘÍRODA LÁZNĚ 14 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO 13 STŘEDNÍ MORAVA 12 JIŽNÍ MORAVA 11 VYSOČINA 04 ŠUMAVA 03 JIŽNÍ ČECHY
Čtvrtek 25.04.2019
 

REGION JIŽNÍ MORAVA
Vyhledávací centrum
Rejstřík regionu
Katalog KUDY Z NUDY
Databanka akcí
Dopravní přístupnost
Destinační management
Příroda a její ochrana
Biosférická rezervace UNESCO
Chráněná krajinná území
Přírodní zajímavosti
Jeskyně a propasti
Vrcholy, hřebeny, sedla
Fauna a flora
Naučné stezky
Památky a zajímavosti
Památky UNESCO
Katalog KUDY Z NUDY
Památky a architektura
Církevní památky
Hrady a zámky
Kultura, zábava, sport
Kultura a zábava
Sport a relaxace
Zimní sporty
Aktivní dovolená
Folklor a tradice
Etnografický region
Etnografický subregion
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Turistika a volný čas
Agroturistika
Pěší turistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Vinařská turistika
Pohádkové regiony
Lázeňství
Lázeňská zařízení
Lázeňské domy a sanatoria
Kongresová turistika
Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Ubytování a stravování
Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality

Přírodní památka Anenský vrch

Základní údaje
Vrcholová plošina a severní svahy Anenského vrchu (kóta 267,6) asi 1 km jižně až jihojihozápadně Bavor
Katastrální území: Bavory
Rozloha: 0,59 ha
Nadmořská výška: 242-268 m
Zřízena: vyhláška ONV v Břeclavi č. II/1206 z 9. 10. 1986

Důvod vyhlášení a hlavní motiv ochrany
Stepní lada s roztroušenými křovinami a výskytem chráněných druhů rostlin.

Geologické, geomorfologické a půdní poměry
Návrší tvoří flyšová facie ždánicko-hustopečského souvrství s polohami rozvětralých slepenců a pískovců.

Rostlinstvo a květena
Stepní lada v pokročilém stadiu sukcese, s lemovými společenstvy a roztroušenými teplomilnými křovinami, zejména na bývalých mezích, představují polopřírodní enklávu uprostřed zemědělských pozemků.
Na lokalitě bylo v letech 1992-1996 zjištěno 102 druhy cévnatých rostlin, mezi nimi 6 zvláště chráněných druhů, a to hvězdnice chlumní, kosatec nízký, sasanka lesní, třemdava bílá, violka obojaká a zlatovlásek obecný.

Zvířena
Vzhledem k charakteru biotopu převažují stepní a křovinné druhy. Byl zaznamenán výrazný nárůst početních stavů křepelek polních, pravidelně zde hnízdí ťuhýk obecný, pěnice vlašská i pěnice hnědokřídlá, strnad luční, bramborníček černohlavý a skřivan polní.
V malakoufauně převažují xerotermofilní druhy Truncatellina cylindrica a Granaria frumentum, významná je i přítomnost terikolních mladých přistěhovalců z jižní Evropy - Cecilioides acicula a Oxychilus inopinatus.

Hospodářské využívání, ohrožení a návrh péče o chráněné území
Lokalita není hospodářsky využívána. Jisté ohrožení představuje ruderalizace způsobená mj. zemědělským hospodařením na sousedních pozemcích. Jako vhodný cílový ochranářský režim se jeví občasné kosení nebo pastva spojená s odstraňováním keřů. V sousedství se nacházejí několikaleté úhory, jejichž sukcesi by bylo možné ovlivnit žádoucím směrem a usilovat o jejich připojení k chráněnému území.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.palava.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Markéta Mácová org. 56, 10.03.2003 v 13:52 hodin
Copyright 1998-2019 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
ATUR ČR
Podmínky členství ATUR ČR
Aktuality
Turistické regiony ČR
Turistické oblasti ČR